ششمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت با هدف بررسی املاک شهرداری تشکیل گردید.
به گزارش دفتر نوسازی و تحول اداری ششمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت به ریاست قائم مقام شهردار و با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، معاون شهرسازی و معماری، شهردار منطقه یک، مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری، مدیرکل بازرسی، مدیر کل سرمایه انسانی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، رییس اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی و رئیس گروه بهبود روشها در محل دفتر قائم مقام شهردار تشکیل شد.
در این جلسه مقرر گردید ضمن تهیه دستورالعمل ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به امور املاک شهرداری، برنامه زمانبندی نیز توسط سازمان فاوا تهیه گردد. همچنین تهیه طرح پروژه مستندسازی الکترونیکی املاک با همکاری سازمان فاوا، معاونت شهرسازی و معماری و اداره کل املاک و مستغلات در دستور کار قرار گرفت.