دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز
رئیس گروه بهبود روشهای دفتر نوسازی وتحول اداری خبر داد:

تمرکز بر مدیریت دانش در ممیزی سالانه مناطق

به گزارش دفتر نوسازی وتحول اداری، امین روستایی از فرایند ممیزی سالانه مناطق یازده گانه شهرداری با تمرکز بر انتقال مدیریت دانش و بهره برداری دقیق از منابع خبر داد.
وی در ادامه به چگونگی انجام ممیزی در دوران شیوع کرونا اشاره کرد وگفت: این ممیزی ها توسط کارشناسان گروه بهبود روشها به صورت موردی در هر منطقه با تاکید بر اهمیت مستند سازی فرایندها انجام شد. از اهداف ممیزی مناطق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-              اطمینان از برآورده شدن نیاز‌های ارباب رجوع
-              اطمینان از تعاملات فرآیندی بین امور واحدها
-              مراقبت برنامه ریزی شده از سیستم مدیریت یکپارچه
-              فراهم کردن زمینه  اقدامات اصلاحی و اطمینان از صحت انجام آنها
-              اطمینان از اجرا و کنترل مستندات و سوابق الزام شده در حوزه ممیزی شونده
-              بررسی عملیاتی بودن روش ها و دستورالعمل های کاری
-              اطمینان از شناسایی و تحت کنترل بودن ریسک های شناسایی شده (فرآیندی، خطرات و ...)
-              فراهم کردن زمینه بهبود مدیریت دانش و شناسایی دانش های ضمنی و عینی در حوزه ممیزی شونده
رئیس گروه بهبود روشهای دفتر نوسازی و تحول اداری در پایان به توصیه های بهبود ارایه شده به مناطق اشاره کرد و گفت:
تمرکز بر مدیریت دانش، انتقال صریح دانش ، بهره برداری دقیق از منابع، بهبود در مستندسازی فرایندها بر اساس ورودی و خروجی های هر واحد به صورت منظم و پیوسته از جمله الزامات بهبود کیفیت فرایندهای شهرداری است.
دفتر نوسازی وتحول اداریمنبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۲۲۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22