دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

گزارش عملکرد دفتر نوسازی و تحول اداری

                 گزارش عملکرد سال 1397
                گزارش عملکرد سال 1398
                 گزارش عملکرد سال 1399   
   منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۵۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز