دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

گزارش عملکرد دفتر نوسازی و تحول اداری

                 گزارش عملکرد سال 1397
                گزارش عملکرد سال 1398
                            
                  
   منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۲۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22