دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

برنامه های تحول اداری شهرداری شیراز

شهرداری شیراز بنا به رسالتی که بر عهده دارد ضمن تعهد به رعایت قوانین و مقررات و همسو با چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را بر این متمرکز کرده است تا اخلاق حرفه ای، سطح دانش و مهارت های فنی و پژوهشی و سلامت جسمی و روانی کارکنان را ارتقا بخشد و با بهبود مستمر فرایندها و اثربخشی آن ها رضایت کارکنان و شهروندان را جلب نماید.

این پروژه و کلیه مستندات مربوط به آن، بیان کننده فرایند اجرای برنامه تحول اداری در شهرداری شیراز است که از جمله اهداف اصلی آن افزایش اثربخشی و کارایی در جهت برآورده سازی خط مشی و اهداف برنامه ها و نیازمندی های مطرح شده در اجرای برنامه های تحول اداری است.

برنامه های تحول اداری با توجه به ماهیت کاری هر یک از حوزه های شهرداری تقسیم بندی شده و مدیران محترم ستادی بایستی ضمن راهبری و اجرای فعالیت های تعیین شده در کلیه حوزه های زیرمجموعه، نسبت به جمع آوری اطلاعات و تدوین گزارش عملکرد اقدام نمایند.

برنامه تحول اداری سال 1400 شهرداری شیراز در سه محور اصلی اجرا می شود:

1. محور اصلاح ساختار سازمانی

2. محور ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری 

3. محور نظارت و ارزیابی

 

              شاخص های عمومی( سطح استانی) سال1400                    
                شیوه نامه عمومی استانی 1400                                                    
 
 منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۹۱۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز