دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

اطلاعیه ارزشیابی سال ۱۳۹۹ کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادموقت
منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۵۷
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22