دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

دوره مدیریت تحقیق و توسعه

به نام خدا
دوره 
مدیریت تحقیق و توسعه مجازی در سامانه جامع آموزش منابع انسانی شهرداری شیراز در تیر و مراداد برگزار شدمنبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۹۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22