دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

لایحه آیین نامه توانمند سازی و حمایت از افراد دارای معلولیت شهر شیراز

به گفته داریوش ستایشگر :
در راستای اجرای حمایت از حقـوق افراد دارای معلـولیت، مصوب اردیبهشت ماه 1383، دفتر نوسازی و تحول اداری با همکاری حوزه معاونت خدمات شهری و به منظور حمایت از حقوق معلولین، عدالت اجتماعی و افزایش حضور موثر معلولین در اجتماع و بهره گیری از توانمندی های این افراد، اقدام به تهیه و تدوین لایحه آیین نامه توانمند سازی و حمایت از افراد دارای معلولیت شهر شیراز در همین زمینه نموده و برای تصویب به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال شده است. این لایحه، علاوه بر حمایتهای مستفیم شهرداری، حمایتهای کارآفرینان و کارفرمایان را نیز جلب خواهد نمود و عرصه را برای حضور پر رنگ تر معلولین در جامعه محیا می نماید. منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۸۵
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22