دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

پایش شش ماه عملکرد معاونت ها، مناطق و سازمان ها آغاز شد

در راستای ارزیابی عملکرد سازمانی حوزه های شهرداری براساس شاخص های دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی، پایش عملکرد حوزه ها در شش ماه سال 1400 آغاز شد. در این فرایند، امتیاز پایش عملکرد حوزه ها از اداره کل بازرسی، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل، اداره کل امور مالی، دفتر برنامه و بودجه، اداره کل نظارت بر خدمات شهری،  گروه مطالعات و پژوهش و دفتر نوسازی و تحول اداری استعلام می گردد.
هم چنین پایش برنامه ها و عملکرد حوزه ها  در محور استقرار نظام ارزیابی عملکرد درون واحدی در حال انجام می باشد
 منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۴۷
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22