دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

سنجش رضایت کارکنان در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ آغاز شد

در راستای ارزیابی عملکرد و با توجه به اهمیت سنجش رضایت شغلی کارکنان در شناسایی نگرش آنها نسبت به ابعاد مختلف کاری خود و لزوم استفاده از این اطلاعات برای برنامه ریزی در راستای بهبود عملکرد سازمانی، سنجش رضایت کارکنان در شش ماه اول سال 1400 در حال انجام است.
در این نظرسنجی که توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل در  حال انجام است، رضایت کارکنان براساس شاخص های نظام ارزیابی عملکرد سنجیده می شود. لینک شرکت در این نظرسنجی  تا تاریخ 08/07/1400 فعال می باشد.
https://survery.porsline.ir/s/Z5avX7S
 منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۲۳۸
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز