دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

مناسب سازی فضاهای اداری جهت شهروندان توانخواه ( جانبازان، معلولین، کهنسالان)


 به دعوت دفتر نوسازی و تحول اداری در روز سه شنبه مورخ 18 آبان 1400  جلسه «بررسی فضاهای اداری و شهری جهت شهروندان ( جانبازان، معلولین، کهنسالان) » با حضور سرکار خانم میرزایی کارشناس مسؤول دبیرخانه مناسب سازی استان فارس و جناب آقای عزیزی دبیر مناسب سازی شهرداری شیراز به همراه رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی، رییس بهبود روشها و کارشناسان دفتر نوسازی و تحول اداری، در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری شیراز برگزار گردید.
در این جلسه نتایج ارزیابی اداره کل بهزیستی استان فارس از ساختمان های شهرداری شیراز در خصوص شاخص مناسب سازی فضا اداری و اقدامات و برنامه های شهرداری شیراز در قالب دبیرخانه مناسب سازی بررسی گردید و راهکارهای رفع موانع و افزایش اثربخشی برنامه های موجود و هم چنین بهبود عملکرد شهرداری شیراز در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۲۵
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز