دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

پیگیری برگزاری دوره های آموزشی تخصصی:
در راستای بروز رسانی سطح اطلاعات تخصصی همکاران گروه بهبود روش ها و با توجه به نیاز دوره های آموزشی تعیین شده، این گروه اقدام به برگزاری دوره های تخصصی  "مهندسی مجدد فرآیندها BPR" و "آشنایی با استاندارد BABOK-V3"  نموده است. این دوره ها شامل جدید ترین متد روز برای شناسایی و اصلاح روشها و فرآیندها می باشد. این مهم پس از پیگیری و تعیین سر فصل و مدرس  منتخب، در  ماه آینده  برگزار می گردد.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۴۷
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22