دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

بررسی گزارش برنامه های تحول اداری شش ماهه دوم ۱۴۰۰

بررسی و جمع آوری گزارش برنامه های تحول اداری شش ماهه دوم 1400 در حال انجام می باشد. گزارش شش ماهه دوم برنامه های تحول اداری حوزه های شهرداری شیراز در سال1400، توسط نمایندگان تحول اداری در سامانه تحول اداری به آدرس  tahavol.shiraz.ir قرار گرفته است. تمامی گزارشات توسط کارشناسان بهبود روش ها بررسی و جهت ارزیابی به اداره ارزیابی عملکرد ارسال می گردد.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۲۴
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز