دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

تدوین استاندارد سرانه فضای اداری حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

با توجه به اهمیت تدوین استاندارد فضای اداری برای کارکنان، آمار و اطلاعات تمامی کارکنان و مساحت ساختمان جدید شهرداری تهیه و تحلیل لازم توسط کارشناسان بهبود روش ها انجام گردید.
این تحلیل براساس دستورالعمل استاندارد های فضای اداری وزارت کشور انجام شد.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۲۴
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز