دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

ساماندهی خودروهای استیجاری

دستورالعمل " نحوه بکارگیری خودروهای استیجاری" در گروه بهبود روش ها تدوین گردید.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۲۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز