دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

کارگروه معماری سازمانی

 

نشست** «کارگروه معماری سازمانی» **با هدف اجرای پروژه معماری سازمانی و چگونگی اجرا در حوزه‌های اصلی و فرعی مرتبط و مشخص کردن جایگاه این پروژه در هم‌راستایی چشم‌انداز ۲۰ساله و برنامه پنج ساله مورد نقد و بررسی قرار گرفت
منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۳۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز