دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

جلسه توافقنامه شاخص های اختصاصی و عمومی جشنواره شهید رجایی برگزار شد


 
جلسه توافقنامه شاخص های اختصاصی و عمومی جشنواره شهید رجایی 1400 با حضور جناب آقای نظری(رییس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد) و سرکار خانم عربی( رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی) و کارشناسان دو حوزه برگزار شد.
در این جلسه در خصوص شاخص های اختصاصی شهرداری شیراز براساس عملکرد سال 1400 تصمیم گیری شد و شاخص های نهایی استخراج شدند، ضمنا با بررسی شاخص های عمومی جشنواره، موارد عدم مصداق مشخص و در خصوص نحوه ارایه مستندات توسط شهرداری شیراز تصمیم گیری شد.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز