دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

شناسنامه مجوزهای کسب و کار

در راستای اجرای تکالف تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شهرداری شیراز شناسنامه مجوزهای کسب و کار را احصاء و به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال نموده است.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۳
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز