دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

استاندارد های ملی مرتبط با شهرداری

ردیف شماره استاندارد عنوان دسته موضوعی
1 17020   ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی انجام دهنده بازرسی مدیریت کنترل
2 17892   ارزیابی انطباق -رهنمودهایی برای تعیین مدت زمان ممیزی های گواهی کردن سیستم مدیریت کنترل
3 16449   اقدام اصلاحی مبتنی بر ریسک برای حفاظت منابع بوم شناختی -راهنما مدیریت کنترل
4 17021-7   الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده ای مدیریت کنترل
5 17021-3   الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت کیفیت مدیریت کنترل
6 22322   امنیت اجتماعی -مدیریت اضطرار-رهنمودهایی برای هشدار عمومی مدیریت کنترل
7 20446   امنیت و تاب­ آوری - مدیریت اضطرار - راهنمایی ­هایی برای اجرای جامعه محور سامانه هشدار سریع زمین لغزش مدیریت کنترل
8 20448   امنیت و تاب ­آوری - مدیریت اضطرار- راهنمایی­ هایی برای پایش تسهیلات در مواجهه با خطرهای شناسایی­ شده مدیریت کنترل
9 20447   امنیت و تاب ­آوری - مدیریت اضطرار- راهنمایی­ هایی برای مدیریت پیشامد مدیریت کنترل
10 11311   امنیت و تاب­آوری- سیستم­های مدیریت تداوم کسب و کار- الزامات مدیریت کنترل
11 19214   توسعه پایدار جوامع -شاخص های خدمات شهری و کیفیت زندگی مدیریت کنترل
12 22064   مدیریت عملکرد فردی کارکنان- هدف گذاری، ارزیابی عملکرد و طرح‌های بهبود عملکرد مدیریت کنترل
13 8483-1   راهنمای بکارگیری کنترل فرآیند آماری SPC قسمت اول-عناصرSPC مدیریت کنترل
14 10019   راهنمایی هایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آن ها مدیریت کنترل
15 10011-1   راهنمایی هایی برای ممیزی سیستم های کیفیت-بخش اول -ممیزی مدیریت کنترل
16 10011-2   راهنمایی هایی برای ممیزی سیستم های کیفیت-بخش دوم -معیارهای احراز شرایط مدیریت کنترل
17 18226-1   روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت اول -روش شناسی DMAIC بهبود
18 21606   روشهای کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-شایستگی ها برای کارکنان کلیدی و سازمان بهبود
19 15894   روش­های نمونه­ گیری پذیرشی به روش وصفی‌ها- سامانه نمونه‌گیری با پذیرش صفر به عنوان پایه­ای معتبر برای کنترل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ بهبود
20 15717   ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه و برنامه بهبود
21 17462-2  استقرار کنترل فرایند آماری(SPC  ) قسنت دوم –کاتلوگ ابزارها وتکنیک ها - راهنما بهبود
22 37001  سیستم مدیریت ضد رشوه- الزامات به همراه راهنمای کاربرد نظارت
23 13000  سیستم مدیریت فراگیر-الزامات نظارت
24 11385  سیستم مدیریت کنترل و کاهش ضایعات صدمات و اتلاف نظارت
25 1002  سیستم های مدیریت اندازه گیری-الزامات فرایندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری نظارت
26 18001  سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای -الزامات نظارت
27 21104  سیستم های مدیریت قانون مدار -راهنماها نظارت
28 14266  سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای بهبود فرایندها در سازمان های خدمات بهداشتی کیفیت
29 22000  سیستم­های مدیریت ایمنی مواد غذایی-الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی کیفیت
30 10568  سیستم‌های مدیریت دانش – الزامات کیفیت
31 11888  سیستم­های مدیریت کیفیت – مدیریت سازمان برای نتایج کیفی – راهنمایی­ برای تحقق منافع مالی و اقتصادی کیفیت
32 17461  طرح کیفیت مشتری محور و مبتنی بر سیستم برای سازندگان -راهنما کیفیت
33 19607  کاربرد نمودارهای کنترلی در کنترل آماری فرآیند -آئین کار کیفیت
34 7172  کیفیت خدمات- راهنمای انتظارات مشتری کیفیت
35 10564  گردشگری و خدمات وابسته- سیستم مدیریت پایداری برای واحدهای اقامتی- الزامات گردشگری
36 16445  مدیریت ارزش مدیریت
37 19213  مدیریت ارزش-بیان کارکردی نیاز و مشخصات عملکرد کارکردی -الزامات بیان و صحه گذاری نیازی که قرار است در فرایند خرید یا تهیه محصول برآورده شود مدیریت
38 9004  مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان -رویکرد مدیریت کیفیت مدیریت
39 17465  مدیریت پروژه -راهنما مدیریت
40 15898  مدیریت پروژه، برنامه و پورتفوی-راهنمای مدیریت برنامه مدیریت
41 20597  مدیریت تسهیلات- سیستم‌های مدیریت- الزامات به همراه راهنمای استفاده مدیریت
42 20619  مدیریت دانش در استانداردهای اطلاعات سلامت مدیریت
43 14560  مدیریت ریسک - تکنیک های ارزیابی ریسک مدیریت
44 7421  مدیریت ریسک پروژه رهنمودهای کاربردی مدیریت
45 13245  مدیریت ریسک- رهنمودها مدیریت
46 13246  مدیریت ریسک- واژگان مدیریت
47 1404  مدیریت زیست محیطی -ارزیابی چرخه حیات -اصول و چارچوب مدیریت
48 14015  مدیریت زیست محیطی -ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها مدیریت
49 14050  مدیریت زیست محیطی -واژه نامه مدیریت
50 60300-3-10  مدیریت قابلیت اعتماد - قسمت 3-10 راهنمای کاربرد - قابلیت نگهداری مدیریت
51 60300-3-15  مدیریت قابلیت اعتماد - قسمت 3-15- راهنمای کاربرد - مهندسی قابلیت اعتماد سیستم مدیریت
52 10005  مدیریت کیفیت ـ راهنمایی‌هایی برای طرح‌های کیفیت مدیریت
53 100015  مدیریت کیفیت – راهنمایی­هایی برای مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد مدیریت
54 19243  مدیریت کیفیت- راهنمایی برای مشارکت­ دادن کارکنان مدیریت
55 17464  مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -تراکنش های تجارت الکترونیکی B2C- خطوط راهنما مدیریت
56 10001  مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنمایی­ هایی برای آیین کار برای سازمان­ها مدیریت
57 10004  مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- راهنمایی­هایی­ برای پایش و سنجش مدیریت
58 10003  مدیریت کیفیت- رضایت مشتری-راهنمایی‌هایی برای حل و فصل اختلاف برون سازمانی مدیریت
59 10002  مدیریت کیفیت- رضایت مشتری-راهنمایی­هایی برای رسیدگی به شکایت­ها در سازمان­ها مدیریت
60 10006  مدیریت کیفیت-رهنمودهایی برای مدیریت کیفیت ها در پروژه ها مدیریت
61 56003  مدیریت نوآوری- ابزارها و روش­های مشارکت در نوآوری- راهنما مدیریت
62 56002  مدیریت نوآوری- سیستم مدیریت نوآوری- راهنما مدیریت
63 7532-5  نمودارکنترل -قسمت 5- نمودارهای کنترل ویژه مدیریت
64 7532-1  نمودارکنترل -قسمت1- راهنمایی های کلی مدیریت
65 7532-6  نمودارهای کنترل -قسمت 6- نمودارهای کنترل EWMA مدیریت
66 7532-3  نمودارهای کنترلی -قسمت 3- نمودارهای کنترلی پذیرش مدیریت
67 940-2  واژه هاو نمادهای آماری بخش دوم-واژه های نمونه گیری و کنترل فرآیند مدیریت
68 10587  استفاده از پساب در مناطق شهری بازیافت
69 15633  استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها بازیافت
70 6571-1  اصول طراحی یک سامانه متمرکز استفاده از پساب بازیافت
71 1071-1  الزامات پایه- خودرو -الزامات ارگونومیکی فضای کاری رانندگان در اتوبوس های درون شهری حمل ونقل
72 21193 -6  الزامات مهندسی عوامل انسانی در طراحی مراکز کنترلسیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه حمل ونقل
73 15805  اندازه­ گیری تجزیه­ پذیری زیستی مواد در معرض شرایط کمپوست ­سازی مزوفیلی با روش تنفس­سنجی برای پسماند جامد شهری آلی با تفکیک از مبدأ- روش آزمون بازیافت
74 3365  آیین کار اصول طراحی و تجهیز سرویس‌های بهداشتی عمومی شهری خدمات شهری
75 6430  آیین کار ضوابط مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهری آتش نشانی
76 18171  پسماندها -مواد مایع پاشیدنی، کف ها و مواد طبیعی (بومی )مورد استفاده به عنوان پوشش جایگزین روزانه ، در محل های دفن پسماندهای جامد شهری بازیافت
77 19804  تعیین ترکیب پسماند جامد شهری پردازش نشده بازیافت
78 22967  جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری- ویژگی‌ها و پایش بازیافت
79 16565  راهبری ایستگاه های بازیافت شهری -آیین کار بازیافت
80 6823  ریز تراکم خدمات شهری , فضای سبزآیین کار فضای سبز
81 7330  ریز تراکم های خدمات شهری ، فضاهای گردشگری ـ آیین کار گردشگری
82 7145  ریزتراکم خدمات شهری ـ فضاهای بهداشتی - آیین کار خدمات شهری
83 19038-7  سنگدانه­ ها- آزمون ­های خواص شیمیایی- قسمت 7 تعیین افت حرارتی سنگدانه حاصل از خاکستر تحتانی کوره زباله­ سوز شهری (سنگدانه MIBA) بازیافت
84 21193-3  سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه (مترو و ...) -ایمنی -قسمت 3- الزامات تجهیزات ایمنی ،امداد رسانی ،سامانه ها و تجهیزات پیشگیری و مقابله با حریق و دود حمل ونقل
85 21193-1  سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه ایمنی طراحی ایستگاه ها و تونل ها و... حمل ونقل
86 18091-1  سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها -قسمت 1- طرح نشانه ها و تابلوها حمل ونقل
87 18091-3  سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه -نشانه ها و تابلوها -قسمت 3- ویژگی ها و روشهای آزمون رنگ و مواد حمل ونقل
88 18091-2  سیستم های حمل ونقل درون شهری - نشانه ها و تابلو ها -الزامات نصب و جانمایی حمل ونقل
89 10711-4  فضای محیطی- اتاقک خودرو -الزامات ارگونومیکی فضای کاری رانندگان در اتوبوس های درون شهری حمل ونقل
90 19464  قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری-ویژگی ها بازیافت
91 10962-5  کیفیت خاک خدمات شهری
92 19465  مخلوط فلزات غیر آهنی در پسماندهای شهری بازیافت
93 6571-2  مدیریت سامانه متمرکز استفاده از پساب بازیافت
94 14147  معابر شهری - آرام سازی ترافیک حمل ونقل
95 16134  معابر شهری -تابلوهای هدایت میسر-آیین کار حمل ونقل
96 19932  معابر شهری -تجهیزات ایمنی در محدوده جناغی های بزرگراه ها حمل ونقل
97 20981  معابر شهری -مسیرهای دوچرخه سواری حمل ونقل
98 19794  معابر شهری-تابلوهای انتظامی حمل ونقل
99 10711-2  میدان دید-خودروهای جاده ای -الزامات مهندسی انسانی برای فضای کاری راننده در اتوبوس های شهری حمل ونقل
100 107113  وسایل خبر دهنده و کنترل ها-خودروهای جاده ای -الزامات مهندسی انسانی برای فضای کاری راننده حمل ونقل
       
       
       
       
 منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۳۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز