دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

برگزاری دوره آموزشی «مدلسازی کاربردی به زبان آرکی میت» و «متدولوژی استفاده از معماری سازمانی شرکت گروه مپنا »

در راستای اجرای پروژه معماری سازمانی شهرداری شیراز دوره آموزشی «مدلسازی کاربردی به زبان آرکی میت»روز شنبه مورخ 21 آبان ماه و دوره آموزشی «متدولوژی استفاده از معماری سازمانی شرکت گروه مپنا » روز یکشنبه مورخ 22 آبان ماه جهت اعضاء کمیته فنی معماری سازمانی و گروه بهبودروشها برگزار گردید.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۲۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز