دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

برگزاری کارگاه انتقال تجربه های مدیریت شهری کلانشهرها در اهواز

کارگاه انتقال تجربه های مدیریت شهری کلانشهرها در اهواز برگزار شد.رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی در کارگاه انتقال تجربه های مدیریت شهری کلانشهرها حضور یافت. تجربه های مرتبط با «کاربرد نتایج ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری شیراز (مدل‏های پرداخت بر مبنای عملکرد سازمانی و ارزیابی عملکرد مدیران)» در این کارگاه ارائه شد.



منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز