دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

برگزاری جلسات تخصصی تدوین «روش ارزیابی مدیران به منظور جذب و تحقق سرمایه گذاری» توسط دفتر نوسازی و تحول اداری

دفتر نوسازی و تحول اداری، جلسات تخصصی تدوین «روش ارزیابی مدیران به منظور جذب و تحقق سرمایه گذاری» را برگزار کرد
با توجه به رویکردهای شورای ششم و نقش کلیدی سرمایه گذاری در افزایش درآمد شهرداری ها و بهبود کیفیت زندگی شهری، جلسات تخصصی تدوین «روش ارزیابی مدیران به منظور جذب و تحقق سرمایه گذاری» با حضور رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی و مسئولین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار و  شاخص های سرمایه گذاری در «نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری شیراز» منظور شد.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز