دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

دفتر نوسازی و تحول اداری، فراخوان شرکت در «طرح شناسایی و ارزیابی داوطلبان انتصاب در پست رییس گروه مطالعات و پژوهش» را منتشر کرد

به منظور شناسایی اشخاص و ارزیابی شایستگی های عمومی و اختصاصی داوطلبان پست «رییس گروه مطالعات و پژوهش» از طریق فرایند کانون ارزیابی مدیران، فراخوان شرکت در «طرح شناسایی و ارزیابی داوطلبان انتصاب در پست رییس گروه مطالعات و پژوهش» منتشر شد.منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۱۹
مطالب مرتبط با این موضوع :

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز