دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز
 
مهشید عربی

مهشید عربی

رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی

  
 

 
زهره صحت

زهره صحت

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی

  

 
مرضیه بورکی

مرضیه بورکی

کارشناش ارزیابی عملکرد سازمانی

 
سمیه آقایی

سمیه آقایی

کارشناش ارزیابی عملکرد سازمانی

 
مهناز کشاورز نیک

مهناز کشاورز نیک

کارشناس ارزشیابی

  

 
الهام فتحی

الهام فتحی

کارشناس ارزشیابی

  

 
مریم بشیری

مریم بشیری

کارشناس ارزشیابی

  

 
زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

کارشناس ارزشیابی

  


دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز