دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز
 
غلامعباس قدسی

غلامعباس قدسی

رییس گروه تشکیلات

 32252661 داخلی 416
 

 
محبوبه آرام

محبوبه آرام

کارشناس تشکیلات

32252661 داخلی 512

 
زهرا جوانمردی

زهرا جوانمردی

کارشناس تشکیلات

32252661 داخلی 511

 
شهرزاد عظیمی

شهرزاد عظیمی

کارشناس دبیرخانه نظام پیشنهادها

      32252661 داخلی 514


دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
تلفن: 32252635- 017
آدرس: شیراز- خیابان ساحلی غربی- حدفاصل کوچه 20 و 22