دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز
 
امین روستایی

امین روستایی

رییس گروه بهبود روش ها

   
           
رزومه

 
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

کارشناس بهبود روش ها

  

 
فاطمه رامشت

فاطمه رامشت

کارشناس بهبود روش ها

  

 
وحید رزمجویی

وحید رزمجویی

کارشناس بهبود روش ها

  

 
زینب یزدی

زینب یزدی

کارشناس بهبود روش ها

  

 
مینا مرادی

مینا مرادی

کارشناس بهبود روش ها

  


دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز