دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز
 
پروین صفری

پروین صفری

رئیس اداره ارزشیابی و توانمندسازی کارکنان

  
                  رزومه

 
فاطمه کشاورز

فاطمه کشاورز

مسئول امور آموزش و توانمندسازی کارکنان

  

 
فاطمه دهقانی

فاطمه دهقانی

کارشناس آموزش

  

 
مهناز مرادزاده

مهناز مرادزاده

کارشناس آموزش

   

 
رضوان بذرگر

رضوان بذرگر

کارشناس آموزش

  

 
فاطمه حیدری

فاطمه حیدری

کارشناس آموزش

  


دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز