دفتر نوسازی و تحول اداری
شــهرداری شـیــراز

مستندات قانونی و اداری کشوری


 تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحدهای استانی مربوطه در استان ها  نظامنامه مدیریت دانش دستگاههای اجرایی                                          
 بخشنامه شماره ۱۷۳۹۸۳۶ در خصوص تسهیل،تسریع، یکپارچه سازی و استنادپذیری الکترونیکی مکاتبات  دستورالعمل کمیته پدافند غیر عامل   
 مستندات شورای راهبری توسعه مدیریت و کمیته های پنج گانه مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری   سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری
 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  دستورالعمل نحوه تشخیص مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی     
 ابلاغیه الزام به انجام معاملات جزیی و متوسط، مناقصه و مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  قانون مدیریت خدمات کشوری    
 تصویب نامه شماره ۵۵۲۸۵-۱۲۱۷۶ فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک  نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی
  دستورالعمل و راهنمای اجرای آیین نامه نظام مدیریت سبز  نقشه راه اصلاح نظام اداری
 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها  سامانه مدیریت خدمات دولت
 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی  دستورالعمل میز خدمت
  دستورالعمل نحوه کار با سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور  حقوق شهروندی در نظام اداری
 آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  بخشنامه شماره ۳۵ دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲
 تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور  حقوق شهروندی در نظام اداری (نسخه کامل)
 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  ضوابط فنی توسعه دولت الکنرونیک
  الگوی تدوین اهم وظایف و ماموریت ها و شرایط احراز روسای سازمان های وابسته به شهرداری   قانون تجارت الکترونیکی
 تصویب نامه شماره ۵۴۲۲۵-۱۲۳۴۶ در خصوص قوانین و مقررات معاملات  حقوق شهروندی در نظام اداری(بخشنامه کامل)
 آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات دولت الکترونیک  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
 تصویب نامه شماره ۵۴۲۲۵-۱۲۳۴۶ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دستورالعمل احراز اصالت هویت برخط
 دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی دستگاه های اجرایی  برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای  الگو اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری 
 دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای  بخشنامه نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
 اصلاحیه بخشنامه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی  اصلاح آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز
 بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹۰ در خصوص بکارگیری نیروی قرادادی کار معین   قانون مبارزه با پولشویی 
 بخشنامه گسترش و اشاعه فرهنگ نماز در تمامی دستگاه های اجرایی  دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری 
 دستورالعمل استقرار و پیاده سازی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 
 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 مصوبه شورای عالی اداری ۷۵۳۹ در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی کشور   آیین نامه اجرایی قانون تونل مشترک تاسیسات شهری
 شرایط عمومی انتصاب به سمت های مدیریتی    دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها 
 بخشنامه سامانه جانع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی(سادا)  آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
 آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه  آیین نامه اجرایی قانون تونل مشترک تاسیسات شهری
 آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  بخشنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
 اصلاح آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی   دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها 
 آییین نامه توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت شهر شیراز  الگو اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری 
 شایسته سالاری در انتصاب مدیران و بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان   دستورالعمل درجه بندی شهرداری های کشور 
 آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  شیوه نامه اجرایی خزانه داری در شهرداری ها 
 نحوه احراز صلاحیت تدریس مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت  بخشنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
 دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی     دستورالعمل شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی 
 بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ در خصوص احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت  برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم(۱۳۹۹-۱۳۹۷)
 اصلاحیه مصوبه شورای عالی اداری ۷۵۳۹ در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی کشور  بخشنامه بودجه سال 1401شهرداری های کشور 
 اصلاحیه دوم مصوبه شورای عالی اداری ۷۵۳۹ در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی کشور  دستورالعمل برگزرای جلسات کمیسیون ها
 اصلاحیه اول مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی  قانون مدیریت بحران کشور 
 اصلاحیه دوم مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی  دستورالعمل مدیریت عملیات زمستانی در شهر 
 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی  بخشنامه تعیین جایگاه، وظایف و واحد سازمنی مرتبط با امور بهره وری 
 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودروها و ضمائم پیوست   دستورالعمل مسند سازی هزینه و پرداخت شهردار ها 
 دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین (مشخص) با کارمندان پیمانی  آیین نامه نامگذاری شهر ها، خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی 
 بخشنامه فرایند شکل گیری موسسات و مراکز علمی و کاربردی وابسته به شهرداری ها  قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها
 شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری های کشور
 دستورالعمل تعمیر و نگهداری روسازی آسفالتی راه ها و بزرگراه های شهری  کتاب سبز 1400 ( راهنمای عمل شهرداری)  
 بخشنامه عضویت اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، معاونین و کارکنان شهرداری  آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی 
 دستورالعمل استفاده از نتایج ارزشیابی در افزایش فوق العاده شغل  شیوه نامه ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم 
 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران   ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
بازدید ها : ۹۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری شیراز
پیوندها
آدرس: شیراز- خیابان ‍پیشرو حد فاصل پل امام علی و خیابان راهنمایی - ساختمان جدید شهرداری شیراز