کارشناسان بهبود روشها

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره داخلی

سید محمد حسینی

کارشناس بهبود روش ها

فوق لیسانس توسعه و برنامه ریزی

404

مینا مرادی

کارشناس بهبود روش ها

فوق لیسانس زبان انگلیسی

510

شهرزاد عظیمی

کارشناس بهبود روش ها

فوق لیسانس مدیریت صنعتی

514

وحید رزمجویی

کارشناس بهبود روش ها

فوق لیسانس مهندسی صنایع

410

فرشته اسلامی پیرسلامی

کارشناس بهبود روش ها

لیسانس مهندسی صنایع

515

زینب یزدی

کارشناس بهبود روش ها

فوق لیسانس مهندسی صنایع

510

زهره صحت کارشناس بهبود روش ها فوق لیسانس مدیریت استراتژیک 318
مهشید عربی کارشناس تحلیل سیستم و اصلاح فرایندها لیسانس علوم کامپیوتر و فوق لیسانس انفورماتیک 516

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۷۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است