کارشناسان ارزیابی عملکرد سازمانی

کارشناسان ارزیابی عملکرد سازمانی
 

نام

سمت

مدرک

شماره داخلی
علی نیک پندار

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی

لیسانس حسابداری 409
فهیمه منافی

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی

فوق لیسانس ارتباط تصویری 507

مریم زارع

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی

دکتری علوم سیاسی

507

سحر روح افزا

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی

فوق لیسانس زبان انگلیسی

513

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است