شرح وظایف گروه تشکیلات

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • بررسی، تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی مورد نیاز مجموعه شهرداری بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها.
 • پیگیری برقراری ارتباط با مراجع ذی­ربط استانی و کشوری جهت تصویب ساختار سازمانی.
 • مطالعه، بررسی و اقدام لازم جهت ایجاد و یا انحلال سازمان های وابسته، موسسات و شرکت های تابعه شهرداری بر حسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.
 • مطالعه، بررسی، تهیه و تدوین شرح وظایف، مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب.
 • پیشنهاد حذف پست های سازمانی غیر ضروری و ایجاد پست های سازمانی مورد نیاز واحدها به مراجع ذی­ربط.
 • بررسی و نیازسنجی مستمر تشکیلات تفصیلی با توجه به توسعه و گسترش فعالیت واحدها و بازنگری و اصلاح ساختار آنها حسب ضرورت.
 • تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکت های تابعه شهرداری بر حسب نیاز شهرداری.
 • پاسخ به استعلامات واحد کارگزینی در خصوص احکام صادره و تطبیق آنها با ساختار مصوب و اعلام مغایرت ها.
 • همکاری در  تعیین تخصص های روز مورد نیاز شهرداری و اعلام آن به مراجع ذی­ربط جهت درج در طبقه بندی مشاغل.
 • ایجاد تعامل و همکاری لازم با کلانشهرها و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به منظور ساماندهی تشکیلاتی و ایجاد وحدت رویه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب  وظایف.

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
۳۳۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است