رئیس گروه بهبود روشها


مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: امین روستایی 
متولد: 1360
محل تولد: شیراز
سابقه کار در شهرداری: از سال 1383 تا کنون
 تحصیلات:
-  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سوابق شغلی:
- رئیس گروه بهبود روشها
- دبیر نظام پیشنهادهای شهرداری شیراز
- عضویت در کمیته های تخصصی پنج گانه
- مسئول برنامه ریزی منطقه پنج
- کارشناس بهبود روشها
- کارشناس تحلیل سیستم
-کارشناس پژوهش معاونت برنامه ریزی
- ارزیاب و نماینده طرح تکریم ارباب رجوع شهرداری در استانداری فارس
- ارزیاب جشنواره مهر خدمت
- رابط ارزیابی عملکرد مدیریت تشکیلات و بهبود روشها
- ارزیاب طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری شیراز
 
مقالات:
-تالیف و ارائه مقالات علمی پژوهشی در کنفرانسهای ملی و بین المللی
1--Assessing Delegation and Decentralization Base on Automation System in Municipality of Shiraz,Manuscript Number:IJRTS/8/924      ،International Journal of Review in Life Sciences(IJRLS)2015[ISI]
2- بررسی رضایتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها، مدیریت شهری نوین
3- ارزیابی رضایتمندی مراجعین به مناطق یازده گانه از عملکرد شهرداری شیراز، دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق، دانشگاه آزاد کازرون، 1397 با تاییدیه iSC
4- بررسی تاثیر مهارتهای رایانه ای و میزان بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت درتصمیم گیری مدیران شهرداری شیراز، دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق، دانشگاه آزاد کازرون، 1397 با تاییدیه iSC
5-بررسی تفویض اختیار و عدم تمرکز در شهرداری شیراز مبتنی بر اتوماسیون اداری، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب وکار 1394
6-بررسی روند اجرای مهندسی ارزش در شهرداری شیراز، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و مدیریت بحران 1396
-7-Evaluation of Performance Indictors engineering office Article 33 and its impact on the efficiency of Shiraz Municipality        5th international conference on research in Science and Technology2016
8-تشخیص فرصت کارآفرینانه در سازمان های یادگیرنده، کنفرانس بین المللی مدیریت وحسابداری 1395
9-بررسی رضایتمندی کارکنان شهرداری شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها،کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع 1394
10- بررسی رضایتمندی کارکنان شهرداری شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک، اولین همایش ملی مدیریت کسب وکار 1392
-11-Effect of Performance Indicators offices (clause 33) to increase their efficiency         3rd International Conference on management ,Accounting ,Economics &Humanities2016
-12-Market competition & corporate entrepreneurship in the Iran privatized organizations            international conference on Modern Research’s in Management, Economics and Accounting2015
13- معرفی پارامتر های موثر بر معیار های سنجش کارایی برنامه های تلفن همراه در شبکه ابری،       دومین کنفرانس بین المللی پژو هش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، شهریور 96، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
تالیف کتب:
  • مدیریت مشارکتی(نقش آموزش و فن آوری اطلاعات در نظام پیشنهادها)
  • مبانی مدیریت شهری و استاندارد 37120
جشنواره ها:
برگزیده درجشنواره ملی ایده های برتر
برگزیده در جشنواره مهر خدمت
برگزیده در جشنواره مهر خدمت
سوابق تدریس:
تدریس موارد مرتبط با طرح تکریم ارباب رجوع ، تحول اداری، نظام پیشنهادها
گزیده ای از دوره های آموزشی:
مدیریت اجرایی،MBA ، مهندسی ارزش، مدیریت دانش، ممیزی داخلی ایزو، مدیریت استراتژیک، آی سی دی ال، برونسپاری، آینده پژوهی، کار تیمی و ...
تلفن تماس:
09178163960-07132252635

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
۴۵۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است