جشنواره شهید رجایی


جشنواره شهید رجایی


 
با استناد به مصوبه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی و با هدف ترویج و اشاعه موضوع ارزیابی با رویکرد فرهنگ‌سازی، هر ساله دستگاه‌ها در چهار سطح "سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و نهادهای عمومی غیردولتی (سطح یک)، معاونت‌های ستادی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل، نهادها (سطح دو)، واحدهای استانی(سطح سه) و واحدهای شهرستانی (سطح چهار) در ۸ محور و ۲۴ شاخص" مورد ارزیابی قرار گرفته و دستگاه‌های منتخب، در مراسم جشنواره شهید رجایی با اهدای لوح و تشویق مادی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
 در این راستا اداره ارزیابی عملکرد سازمانی ضمن برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان سازمان مدیریت برنامه و بودجه اقدام به تهیه شاخص های اختصاصی به تفکیک حوزه های شهرداری می نماید و ضمن پیگیری از تمام حوزه ها در خصوص تهیه مستندات مورد نیاز، اقدام به تهیه گزارش و ورود کلیه اطلاعات به تفکیک هر حوزه در سایت جشنواره می نماید
.

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۴۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است