جشنواره مهر خدمت

 
در راستای آیین نامه اجرایی شماره 4225/44327 مورخ 89/01/14 و دستورالعمل اجرایی شماره 27911/200 مورخ 89/05/28 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است و با عنایت به رسالت خطیر شهرداری ها، ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف شهرداری شیراز توسط دفتر نوسازی و تحول اداری (اداره ارزیابی عملکرد سازمانی) به صورت دوره ای برگزار می گردد، با توجه به نقش ارزیابی عملکرد سازمانی در شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و کمک به اجرایی کردن اهداف سازمانی، تدوین شاخص های مناسب ارزیابی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شاخص های ارزیابی عملکرد باید دارای روایی و پایایی باشد یعنی آن که در زمان و مکان های مختلف و همچنین ارزیابی های متفاوت نتایج یکسانی داشته باشد و از سوی دیگر تمامی فعالیت های اجرایی و مطالعاتی یک حوزه را در بر بگیرد. به این جهت در این اداره با برگزاری ده ها جلسه کارشناسی با حوزه های شهر داری و با استفاده از روش KPI اقدام به تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد تمامی حوزه های زیر مجموعه شهرداری شیراز نموده است. که در نوع خود در بین تمامی کلان شهر ها اقدامی بی نظیر است.
 
طراحی شاخص های کمی اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد معاونت ها، ادارات کل، مناطق، مدیریت ها، دفترها، سازمان ها:
 • ارزیابی عملکرد حوزه های زیر مجموعه شهرداری شیراز با استفاده از مدل جامع ارزیابی عملرکد انجام می شود، اما چگونگی سنجش و ارزیابی عملکرد حوزه های شهرداری بستگی به انتخاب شاخص های درست با روایی و پایایی مناسب دارد، لذا یکی از مهمترین رسالت ها ی اداره ارزیابی عملکرد طراحی شاخص های اندازه گیری عملکرد حوزه ها به صورت جداگانه می باشد.  از این رو اداره ارزیابی عملکرد با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانی،  تقویت رقابت سالم و ایجاد انگیزش و تقویت روحیه کار تیمی، با برگزاری جلسه های کارشناسی متعدد در تمام سطوح سازمانی  و همچنین با استفاده از اسناد فرادستی (برنامه پنجم توسعه کشور-شاخص های تعیین شده توسط نظام یکپارچه استاندارد کیفیت شهرداری شیراز- شرح وظایف سازمانی حوزه‌های شهرداری شیراز- برنامه پنج ساله شهرداری شیراز- مصوبات بودجه سالیانه ، مطالعه و بررسی مدل سایر کلانشهرها ) اقدام به طراحی شاخص های سنجش عملکرد حوزه های شهرداری شیراز با رویکرد کمی نموده است.
 • طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد با صورت کمی و با روایی و پایایی بالا
با توجه به نقش ارزیابی عملکرد سازمانی در شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و کمک به اجرایی کردن اهداف سازمانی، تدوین شاخص های مناسب ارزیابی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شاخص های ارزیابی عملکرد باید دارای روایی و پایایی باشد یعنی آن که در زمان و مکان های مختلف و همچنین ارزیابان متفاوت نتایج یکسانی داشته باشد و از سوی دیگر تمامی فعالیت های اجرایی و مطالعاتی یک حوزه را در بر بگیرد. به این جهت در این اداره با برگزاری ده ها جلسه کارشناسی با حوزه های شهر داری و با استفاده از روش KPI اقدام به تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد تمامی حوزه های زیر مجموعه شهرداری شیراز نموده است. که در نوع خود در بین تمامی کلان شهر ها اقدامی بی نظیر است.
 • طراحی شاخص های ارزیابی ادارات و گروه ها
یکی دیگر از اهداف ارزیابی عملکرد این است که تمامی سطوح سازمانی را بتوان ارزیابی کرد و یکی از مهمترین سطوح سازمانیادارات و گروه ها می باشند. در سال 95 اداره ارزیابی عملکرد سازی تلاش خود را بر آن داشت که شاخص ها را به گونه طراحی نماید که ادارات و گروه ها نیز قابل ارزیابی باشند و به این طریق موجبات رقابت سالم و انگیزش و روح کار تیمی را تقویت نماید.
 • استفاده از منابع بالادستی و مستندات:
یکی از موضوعات مهم دیگر در عرصه ارزیابی عملکرد راستی آزمایی نتایج می باشد. شاخص های رزیابی عملکرد به گونه ای طراحی شده است که تا حدالامکان بتوان از منابع بالا دستی نیز جهت راستی آزمایی نتایج حاصل از ارائه مستندات استعلام نمود.

برنامه ریزی، و برگزاری همایش جشنواره مهر خدمت و تجلیل از کارکنان و حوزه های نمونه شهرداری شیراز.
 • در پایان ارزیابی های عملکرد سازمانی حوزه های نمونه طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز انتخاب و در غالب یک همایش از حوزه ها و کارمندان نمونه تجلیل به عمل می آید
اقدامات انجام شده :
الف- طراحی شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد :
 1. بررسی مستندات بالادستی مرتبط با حوزه های مختلف،
 2. مشاهدات میدانی حوزه های مختلف در راستای طراحی شاخص ها،
 3. برگزاری جلسه های کارشناسی متعدد در تمام سطوح سازمانی،
 4. طراحی و تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد  معاونت ها با رویکرد کمی،
 5. طراحی و تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد  ادارات کل با رویکرد کمی  ،
 6. طراحی و تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد  مناطق با رویکرد کمی،
 7. طراحی و تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد  مدیریت ها با رویکرد کمی،
 8. طراحی و تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد  سازمان ها با رویکرد کمی ،
 9. طراحی و تدوین شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد  تمامی حوزه های شهرداری.
 
 
     ب) سنجش شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد تمامی حوزه های شهرداری در سال 96:
 
      ارسال شاخص های اختصاصی و عمومی طراحی شده به  معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، مدیریت ها و اداره کل‌ها
 • برگزاری جلسه‌های توجیهی با نمایندگان حوزه‌های شهرداری شیراز به نسبت نیاز هر حوزه به تفکیک،
 • بازدید میدانی جهت سنجش عملکرد حوزه های شهرداری در موضوعات سلامت اداری، طرح تکریم و عفاف و حجاب،
 • دریافت مستندات شاخص های اختصاصی و عمومی جهت ارزیابی
 • برگزاری جلسه‌های دفاع از مستندات ارائه شده در خصوص عملکرد هر حوزه شهرداری شیراز
 • بررسی مستندات و دفاعیات ارائه شده در خصوص شاخص های اختصاصی و عمومی
 • انتخاب حوزه‌های برتر شامل یک معاونت، یک منطقه، دو سازمان و چهار مدیریت / اداره کل
 
 فرایند برگزاری جشنواره

 
 • هماهنگی جهت رزرو سالن مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز (خیابان ساحلی غربی)
 • هماهنگی جهت طراحی و ساخت تندیس و لوح تقدیر جشنواره مهر خدمت
 • هماهنگی جهت ساخت کلیپ جشنواره مهر خدمت
 • هماهنگی و پیگیری جهت دریافت تصاویر کارکنان و مدیران نمونه
 • تهیه فلش از تصاویر کارکنان و مدیران نمونه شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز
 • تهیه کارت دعوت و ارسال جهت کارکنان و مدیران نمونه و همچنین مدعوین جشنواره
 • تهیه ویژه نامه شهر راز از تصاویر کارکنان و مدیران نمونه جهت توزیع در روز جشنواره
 • تهیه کارت هدیه جهت کارکنان و مدیران نمونه
 • تهیه بسته پذیرایی جشنواره مهر خدمت
 • تهیه بروشور تغذیه سالم
 • طراحی سن
 • طراحی، چاپ  و نصب بنر و استند
 • طراحی، چاپ و توزیع بروشور

منبع : دفتر نوسازی و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۱۲۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است